Bơm Lubron Waterbehandeling B.V. KMU10005PUA00B78A002

Pitesco là Đại lý Lubron Waterbehandeling B.V. Việt Nam

100% Netherlands/ EU Origin

Lubron Waterbehandeling B.V. Vietnam

Code: KMU10005PUA00B78A002
Dosing pump MS Plus FS + hose + flex suction (The Ludos MS Plus 10b-5lpu FS )
Model: PUMP KPLUS 1005 EP 230V A.4X6/M.6X12
Art No.: 01020770
S/N : 17009070500000023

Liên hệ Mr Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để nhận được tư vấn và báo giá sản phẩm Bơm Lubron Waterbehandeling B.V. KMU10005PUA00B78A002

 

Bơm Lubron Waterbehandeling B.V. KMU10005PUA00B78A002, 17009070500000023, 01020770, KMU10005PUA00B78A002, Dosing pump Lubron Waterbehandeling B.V., Lubron Waterbehandeling B.V. Vietnam, Lubron Waterbehandeling B.V. Việt Nam, Đại lý Lubron Waterbehandeling B.V. Việt Nam