Bộ điều khiển nhiệt độ EUROTHERM 3216/CC/VH/LRXX/X/XXX/S/GER/GER/XXXXX/XXXXX/F0891/XXXXXX/X/////////

3216/CC/VH/LRXX/X/XXX/S/GER/GER/XXXXX/XXXXX/F0891/XXXXXX/X/////////, Eurotherm Việt Nam, HG-H-0011, Hangil Control Việt Nam, A-DIS00034T, Univer Việt Nam, HV08797, Hoerbiger Việt Nam, SO965460, SGT965360E, Celduc Việt Nam

HG-H-0011 Hangil Control Vietnam Hangil Control Việt Nam
FTL31-AA4U2AAW5J E+H Vietnam E+H Việt Nam
A-DIS00034T Univer Vietnam Univer Việt Nam
3216/CC/VH/LRXX/X/XXX/S/GER/GER/XXXXX/XXXXX/F0891/XXXXXX/X///////// Eurotherm Vietnam Eurotherm Việt Nam
SO965460 Celduc Vietnam Celduc Việt Nam
HV08797 Hoerbiger Vietnam Hoerbiger Việt Nam
I6T04KF6-DIB0 YUSIN Vietnam YUSIN Việt Nam
RTC700-B-230-A-SMX-DLC-R4-EA-CT Ametek calibration Vietnam Ametek calibration Việt Nam
SGT965360E Celduc Vietnam Celduc Việt Nam

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá