Bộ điều khiển nhiệt độ & độ ẩm PMA KS 92-1 KS92-103-10000-U00

PMA KS 92-1, Bộ điều khiển nhiệt độ & độ ẩm PMA KS 92-1, PMA Vietnam, PMA Việt Nam, West Control Solutions Việt Nam

PMA KS 92-1 Temperature & Humidity Controller

KS 92-1

Bộ điều khiển quá trình KS 92-1 phù hợp để điều khiển phổ quát, chính xác và tiết kiệm chi phí. Thiết bị cung cấp khả năng điều khiển 2 điểm (bật / tắt) đơn giản, điều khiển PID liên tục hoặc điều khiển bước 3 điểm. 

Tín hiệu giá trị quá trình được kết nối thông qua một đầu vào đa năng. Một đầu vào tương tự bổ sung có thể được sử dụng để đo dòng điện làm nóng, như một đầu vào điểm đặt bên ngoài để đo phản hồi vị trí của bộ điều khiển bước có động cơ. 

Đầu vào thứ 3 tùy chọn là đầu vào đa năng có thể được sử dụng cho một số chức năng, ví dụ như điều chỉnh điểm đặt phụ thuộc nhiệt độ hoặc điều khiển vi sai. KS 92-1 tiêu chuẩn phù hợp để kiểm soát oxy bằng cách sử dụng cảm biến O2 được làm nóng và không được làm nóng. 

KS 92-1 đặc biệt phù hợp với các ứng dụng sau: 

  • Lò nung và lò nướng
  • Đầu đốt và nồi hơi
  • Chế biến nhựa
  • Khô

KS92-103-10000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-113-10000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-104-10000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-114-10000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-105-10000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-115-10000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-100-01000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-110-01000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-101-01000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-111-01000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-102-01000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-112-01000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-103-01000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-113-01000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-104-01000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-114-01000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-105-01000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-115-01000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-100-11000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-110-11000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-101-11000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-111-11000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-102-11000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-112-11000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-103-11000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-113-11000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-104-11000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-114-11000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-105-11000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-115-11000-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-100-0000D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-110-0000D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-101-0000D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-111-0000D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-102-0000D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-112-0000D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-103-0000D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-113-0000D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-104-0000D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-114-0000D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-105-0000D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-115-0000D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-100-1000D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-110-1000D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-101-1000D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-111-1000D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-102-1000D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-112-1000D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-103-1000D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-113-1000D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-104-1000D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-114-1000D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-105-1000D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-115-1000D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-100-0100D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-110-0100D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-101-0100D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-111-0100D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-102-0100D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

KS92-112-0100D-U00  / PMA Việt Nam / West Control Solutions Việt Nam

 

Liên hệ Mr Tuấn - 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

 

PMA KS 92-1, Bộ điều khiển nhiệt độ & độ ẩm PMA KS 92-1, PMA Vietnam, PMA Việt Nam, West Control Solutions Việt Nam, KS92-103-10000-U00, KS92-113-10000-U00, KS92-104-10000-U00, KS92-114-10000-U00, KS92-105-10000-U00, KS92-115-10000-U00, KS92-100-01000-U00, KS92-110-01000-U00, KS92-101-01000-U00, KS92-111-01000-U00, KS92-102-01000-U00, KS92-112-01000-U00, KS92-103-01000-U00, KS92-113-01000-U00, KS92-104-01000-U00, KS92-114-01000-U00, KS92-105-01000-U00, KS92-115-01000-U00, KS92-100-11000-U00, KS92-110-11000-U00, KS92-101-11000-U00, KS92-111-11000-U00, KS92-102-11000-U00, KS92-112-11000-U00, KS92-103-11000-U00, KS92-113-11000-U00, KS92-104-11000-U00, KS92-114-11000-U00, KS92-105-11000-U00, KS92-115-11000-U00, KS92-100-0000D-U00, KS92-110-0000D-U00, KS92-101-0000D-U00, KS92-111-0000D-U00, KS92-102-0000D-U00, KS92-112-0000D-U00, KS92-103-0000D-U00, KS92-113-0000D-U00, KS92-104-0000D-U00, KS92-114-0000D-U00, KS92-105-0000D-U00, KS92-115-0000D-U00, KS92-100-1000D-U00, KS92-110-1000D-U00, KS92-101-1000D-U00, KS92-111-1000D-U00, KS92-102-1000D-U00, KS92-112-1000D-U00, KS92-103-1000D-U00, KS92-113-1000D-U00, KS92-104-1000D-U00, KS92-114-1000D-U00, KS92-105-1000D-U00, KS92-115-1000D-U00, KS92-100-0100D-U00, KS92-110-0100D-U00, KS92-101-0100D-U00, KS92-111-0100D-U00, KS92-102-0100D-U00, KS92-112-0100D-U00