ABCD

Bently Nevada Vietnam, 330500-00-00, 9200-06-05-01-00, 102242-00-05-90-00, 330100-90-00, đại lý Bently Nevada Vietnam 

 

Độ rung gối động cơ (Bao gồm cả sensor, cáp và giắc cắm) P/N 330500-00-00,
velomitor interconnect Cable 84661-17
Đo độ rung Tuabin Part: 9200-06-05-01-00
serial: G09J0222
Sensitivity:500mV/IN/SEC (19.7mV/mm/sec)
operating range:  600 to 60.000
Đo giãn nở tuyệt đối Case Expansion transducer 24765-02
LVDT 25mm
Đo chênh giãn nở tuabin P/N: 102242-00-05-90-00; 0,8V/mm
25mm; P/N: 102242-00-05-90-00; 0,8V/mm
Bộ chuyển đổi tốc độ ROXIMITTOR SENSOR 3300   5mm & 8mm;
P/N: 330100-90-00
Metre system length
Power: 24 VDC
Scale factor: 200mV/mil (7.87 mV/µm)