Bảng giá Moxa Vietnam, DELTA OHM Vietnam, Canneed Vietnam, Gefran Vietnam

IMC-21-M-ST Moxa Vietnam Moxa Việt Nam
Mw-44K-Tc1-Anp ANRITSU Vietnam ANRITSU Việt Nam
BTL0326 Balluff Vietnam Balluff Việt Nam
CVG-200 Canneed Vietnam Canneed Việt Nam
SH-SE-04 Sejin hydraulics Vietnam Sejin hydraulics Việt Nam
HD2114B.0 DELTA OHM Vietnam DELTA OHM Việt Nam
LTK-5050-101 Contrinex Vietnam Contrinex Việt Nam
HD 1100K ANRITSU Vietnam ANRITSU Việt Nam
6932943001 KIB-M12PS/002-KLS12 Bernstein AG Vietnam Bernstein AG Việt Nam
BCS S20TT09 Balluff Vietnam Balluff Việt Nam
BCS S20TT09-GPSFHF-EP00,3-GS49 Balluff Vietnam Balluff Việt Nam
PZ12-S-0050-L000X000X00 Gefran Vietnam Gefran Việt Nam
XM98PAH2 Wenglor Vietnam Wenglor Việt Nam
HD67712-IP-4-A1 ADF web Vietnam ADF web Việt Nam
K15 FR1-210761 FM55 PIZZATO ELETTRICA Vietnam PIZZATO ELETTRICA Việt Nam
VT240S-011HA02-000X000 Meiden Vietnam Meiden Việt Nam
PT-LM106D Pora Vietnam Pora Việt Nam
BTL7-S511-M0025-B-S32 Balluff Vietnam Balluff Việt Nam
BTL7-E500-M0050-B-S115 Balluff Vietnam Balluff Việt Nam
HD67605-A1 ADF web Vietnam ADF web Việt Nam
AP-400E ANRITSU Vietnam ANRITSU Việt Nam
80531 FAIRCHILD Vietnam FAIRCHILD Việt Nam
PTCB-02 Pora Vietnam Pora Việt Nam
BES005W Balluff Vietnam Balluff Việt Nam
BES005W BES M12MI-PSC20B-BV03 Balluff Vietnam Balluff Việt Nam
AK32101A WANDFLUH Vietnam WANDFLUH Việt Nam
M31-6-MB35-D-1-4-D Gefran Vietnam Gefran Việt Nam
C7035A1023 Honeywell Vietnam Honeywell Việt Nam
129464M Honeywell Vietnam Honeywell Việt Nam
KF200-1-03-1-1-0-0/ + K1N 1114 Katronic Vietnam Katronic Việt Nam
PTCB-02 Pora Vietnam Pora Việt Nam
RB3500 IFM Vietnam IFM Việt Nam
ER63D1024 S8/24L9X6MR ELTRA Vietnam ELTRA Việt Nam
BNS 819-B02-D10-46-11 Balluff Vietnam Balluff Việt Nam
BMF0070 - BMF 307K-PS-C-2-S49-00,2 Balluff Vietnam Balluff Việt Nam
BOS0089 - BOS 26K-PA-1HC-S4-C Balluff Vietnam Balluff Việt Nam
AK-140-MAT-24N Miki pulley Vietnam Miki pulley Việt Nam
PTCB-02 Pora Vietnam Pora Việt Nam
BES M18MG -GSC70B-BP03 Balluff Vietnam Balluff Việt Nam
M50-SQ/GP/H AVCON Vietnam AVCON Việt Nam
M31-6-M-B35D-1-4-D Gefran Vietnam Gefran Việt Nam
L7NHB020U Beijer Vietnam Beijer Việt Nam
NMC2E-DIO32 Paix Vietnam Paix Việt Nam
DC1C-6060-C00T Watlow Vietnam Watlow Việt Nam
MM2H157G31C40600 Bavitech Vietnam Bavitech Việt Nam
OCD-DPB1B-1212-C 10S-0CC-UL Posital Fraba Vietnam Posital-Fraba Việt Nam
ASM-A112 COPOWER Vietnam COPOWER Việt Nam
ERN 480 2048 01-03 Heidenhain Vietnam Heidenhain Việt Nam
STACB1-3-116 KU MFZ OVITOR Vietnam MFZ OVITOR Việt Nam
PR-AW780L-IR Pora Vietnam Pora Việt Nam
F-1100-10-C3-1221 Onicon Vietnam Onicon Việt Nam
CT-0800-1-MS NK Technologies Vietnam NK Technologies Việt Nam
CNX-100 BCS Italia s.r.l. Vietnam BCS Italia s.r.l. Việt Nam
3AUA0000040000 ABB Vietnam ABB Việt Nam
LWH-0600 Novotechnik Vietnam Novotechnik Việt Nam
CE21S5AA Chaintail Vietnam Chaintail Việt Nam
EHM1150MD341A01 MTS Sensors Vietnam MTS Sensors Việt Nam
AP-124-MAT Miki pulley Vietnam Miki pulley Việt Nam
C-251HV Wolf-safety Vietnam Wolf-safety Việt Nam
ITD21H00 1024 H NI S21SG8 E 14 IP65 021 Baumer Vietnam Baumer Việt Nam
ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR2 S 12 Baumer Vietnam Baumer Việt Nam
094-100 Kinetrol Vietnam Kinetrol Việt Nam
BML0016 Balluff Vietnam Balluff Việt Nam
T7900-4150204 FAIRCHILD Vietnam FAIRCHILD Việt Nam
15778HM Vaisala Vietnam Vaisala Việt Nam
Inmax-5.10 SF SCHISCHEK Vietnam SCHISCHEK Việt Nam

Pitesco là đại lý chính thức của Moxa Vietnam, DELTA OHM Vietnam, Canneed Vietnam, Gefran Vietnam tại Việt Nam.

Vui lòng liên hệ số Hotline: 0357.988.660 Mr Tuấn để được tư vấn và hỗ trợ.

 

IMC-21-M-ST, CVG-200, HD2114B.0, LTK-5050-101, HD67712-IP-4-A1, VT240S-011HA02-000X000, HD67605-A1, ER63D1024 S8/24L9X6MR, OCD-DPB1B-1212-C 10S-0CC-UL, F-1100-10-C3-1221, ITD21H00 1024 H NI S21SG8 E 14 IP65 021, ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR2 S 12, AK32101AInmax-5.10 SF