Bảng giá KIPP & ZONE - Đại lý KIPP & ZONE Việt Nam

Pitesco chuyên cung cấp sản phẩm KIPP & ZONE chính hãng, giá tốt tại Việt Nam

Pyranometers ÁP KẾ  
  SP Lite2 Pyranometer SP Lite2 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  CM4 Pyranometer CM4 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  CMP3 Pyranometer CMP3 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  SMP3 Pyranometer SMP3 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  CMP6 Pyranometer CMP6 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  SMP6 Pyranometer SMP6 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  CMP10 Pyranometer CMP10 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  SMP10 Pyranometer SMP10 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  CMP11 Pyranometer CMP11 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  SMP11 Pyranometer SMP11 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  CMP21 Pyranometer CMP21 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  SMP21 Pyranometer SMP21 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  CMP22 Pyranometer CMP22 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  SMP 22 Pyranometer SMP 22 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
PYRGEOMETERS Nhiệt kế KIPP & ZONE Vietnam
  CGR3 Pyrgeometer CGR3 nhiệt kế KIPP & ZONE Vietnam
  SGR3 Pyrgeometer SGR3 nhiệt kế KIPP & ZONE Vietnam
  CGR4 Pyrgeometer CGR4 nhiệt kế KIPP & ZONE Vietnam
  SGR4 Pyrgeometer SGR4 nhiệt kế KIPP & ZONE Vietnam
PYRHELIOMETERS trực xạ kế KIPP & ZONE Vietnam
  CHP1 Pyrheliometer CHP1 trực xạ kế KIPP & ZONE Vietnam
  SHP1 Pyrheliometer SHP1 trực xạ kế KIPP & ZONE Vietnam
SUN TRACKERS Máy theo dõi năng lượng mặt trời  KIPP & ZONE Vietnam
  SOLYS2 Sun Tracker SOLYS Máy theo dõi năng lượng mặt trời  KIPP & ZONE Vietnam
  SOLYS2 Sun Tracker SOLYS2 Máy theo dõi năng lượng mặt trời  KIPP & ZONE Vietnam
ALBEDOMETERS phản chiếu kế  KIPP & ZONE Vietnam
  CMP6 Albedometer Kit   KIPP & ZONE Vietnam
  CMP11 Albedometer Kit   KIPP & ZONE Vietnam
UV RADIOMETERS thiết bị đo bức xạ UV KIPP & ZONE Vietnam
  CUV5 Total UV Radiometer CUV5 Total  thiết bị đo bức xạ UV KIPP & ZONE Vietnam
  SUV5 Total UV Radiometer SUV5 Total  thiết bị đo bức xạ UV KIPP & ZONE Vietnam
  SUV-A UVA Radiometer SUV-A UVA  thiết bị đo bức xạ KIPP & ZONE Vietnam
  SUV-B UVB Radiometer SUV-B UVB  thiết bị đo bức xạ KIPP & ZONE Vietnam
  SUV-E UVE Radiometer SUV-E UVE  thiết bị đo bức xạ  KIPP & ZONE Vietnam
NET RADIOMETERS   KIPP & ZONE Vietnam
  NR Lite2 Net Radiometer NR Lite2 Net  thiết bị đo bức xạ UV ròng KIPP & ZONE Vietnam
  CNR4 Net Radiometer CNR4 Net  thiết bị đo bức xạ UV ròng KIPP & ZONE Vietnam
HOTICULTURAL SENSOR cảm biến lượng tử KIPP & ZONE Vietnam
  PQS1 PAR Quantum Sensor PQS1 PAR cảm biến lượng tử KIPP & ZONE Vietnam
SUNSHINE DURATION SENSOR Cảm biến thời lượng ánh nắng mặt trời KIPP & ZONE Vietnam
  CSD3 Sunshine Duration Sensor Cảm biến thời lượng ánh nắng mặt trời CSD3 KIPP & ZONE Vietnam
DATA LOGGERS Đăng nhập dữ liệu KIPP & ZONE Vietnam
  METEON Data Logger Trình ghi dữ liệu METEON KIPP & ZONE Vietnam
  METEON 2.0 Data Logger Trình ghi dữ liệu METEON 2.0 KIPP & ZONE Vietnam
  LOGBOX SE Data Logger Trình ghi dữ liệu LOGBOX SE KIPP & ZONE Vietnam
Accessories Phụ kiện KIPP & ZONE Vietnam
  PMU485 Smart Setup Hub Trung tâm thiết lập thông minh PMU485 KIPP & ZONE Vietnam
  CVF4 Ventilation Unit Bộ thông gió CVF4 KIPP & ZONE Vietnam
  Airshield® DNI for CHP1 and SHP1 Airshield® DNI cho CHP1 và SHP1 KIPP & ZONE Vietnam
  Adjustable Tilt Radiometer Mounting Kit Bộ gắn máy đo bức xạ có thể điều chỉnh độ nghiêng KIPP & ZONE Vietnam
  CMF Mounting Fixtures Thiết bị gắn CMF KIPP & ZONE Vietnam
  CMB1 Mounting Bracket Giá đỡ CMB1 KIPP & ZONE Vietnam
  CLF4 Levelling Fixture CLF4 Dụng cụ san lấp mặt bằng KIPP & ZONE Vietnam
  AMPBOX Amplifier Bộ khuếch đại AMPBOX KIPP & ZONE Vietnam
  CM121B/C Shadow Ring Vòng bóng CM121B / C KIPP & ZONE Vietnam
  Glare Screen Kit Bộ công cụ màn hình chói KIPP & ZONE Vietnam
  Smart Powered Hub and Smart Hub   KIPP & ZONE Vietnam
  Insulation Ring for Pyranometers Vòng cách nhiệt cho Pyranomet KIPP & ZONE Vietnam
  Fixed Feet For Tilted CMP/SMP6-22 Mounting Chân cố định để lắp nghiêng CMP / SMP6-22 KIPP & ZONE Vietnam
Atmospheric Science Instruments   KIPP & ZONE Vietnam
  Brewer MkIII Spectrophotometer Quang phổ kế KIPP & ZONE Vietnam
  UV Stability Kit and Precision Power Supply
Bộ ổn định UV và Bộ cấp nguồn chính xác
KIPP & ZONE Vietnam
Scintillometers
Máy đo ánh sáng
KIPP & ZONE Vietnam
  LAS MkII Scintillometer
Máy đo ánh sáng
KIPP & ZONE Vietnam
  X-LAS MkII Scintillometer
Máy đo ánh sáng
KIPP & ZONE Vietnam
  LAS MkII ET System
Máy đo ánh sáng
KIPP & ZONE Vietnam
  Optical & Microwave Scintillometer System
Máy đo ánh sáng
KIPP & ZONE Vietnam
  LAS MkI / 150 Upgrade
Máy đo ánh sáng
KIPP & ZONE Vietnam
  X-LAS MkI Upgrade

Hệ thống giám sát năng lượng mặt trời khoa học
KIPP & ZONE Vietnam
  Scientific Solar Monitoring System
Máy đo ánh sáng
KIPP & ZONE Vietnam
Sky Radiometers Máy đo bức xạ bầu trời KIPP & ZONE Vietnam
  POM-01 Máy đo bức xạ bầu trời KIPP & ZONE Vietnam
  POM-02 Máy đo bức xạ bầu trời KIPP & ZONE Vietnam
DustIQ Soiling Monitoring System     KIPP & ZONE Vietnam
RT1 Smart Rooftop Monitoring System   KIPP & ZONE Vietnam
   RT1
Hệ thống giám sát sân thượng thông minh
KIPP & ZONE Vietnam

 

Vui lòng liên hệ Mr Tuấn 0915.980.479 / 0357.988.660 để được tư vấn và báo giá

KIPP & ZONE, KIPP & ZONE Vietnam, KIPP & ZONE Việt Nam, Đại lý KIPP & ZONE Việt Nam