Bảng giá 27-04-2021

Pitesco chuyên cung cấp sản phẩm FBT-21-TH-506, FBT-21-TH-356, ALFA65-DCF WAG-G, ALFA60-DCF WAG-G, YPZ2-560VI/E80-L-TZ, ST3SH, YPZ2-630VI/E121-L-TZ, FRG12.5-0.85-8500

Type: FBT-21-TH-506
( TL O&M- Part 2.19)

ANTEC Việt Nam

ANTEC Vietnam

Type: FBT-21-TH-356
( TL O&M- Part 2.19)

ANTEC Việt Nam

ANTEC Vietnam

ALFA65-DCF WAG-G

Westcar Việt Nam

Westcar Vietnam

ALFA60-DCF WAG-G

Westcar Việt Nam

Westcar Vietnam

Type: YPZ2-560VI/E80-L-TZ

JIAOZUO JINGU BRAKE Việt Nam

JIAOZUO JINGU BRAKE Vietnam

Type: ST3SH

JIAOZUO JINGU BRAKE Việt Nam

JIAOZUO JINGU BRAKE Vietnam

Type: YPZ2-630VI/E121-L-TZ

JIAOZUO JINGU BRAKE Việt Nam

JIAOZUO JINGU BRAKE Vietnam

Type: FRG12.5-0.85-8500

WUXI XINHUA LIFTING EQUIPMENT Việt Nam

WUXI XINHUA LIFTING EQUIPMENT Vietnam

 

☎️ Liện hệ: 0️⃣3️⃣5️⃣7️⃣ 9️⃣8️⃣8️⃣ 6️⃣6️⃣0️⃣ Mr Tuấn - để được tư vấn và nhận báo giá.