AT-101NA-1823-1-B1VS012, CẢM BIẾN CÔNG TẮC ÁP SUẤT AT-101NA-1823-1-B1VS012, Đại lý chính hãng Dwyer Vietnam

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

Code: AT-101NA-1823-1-B1VS012
ATEX/IECEX APPROVED LOW DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH SENSING
Pressure range: 0.3 to 1.0" w.c.
Note: AT21823-1-ABK22XT2 is obsoleted