ABCD

Bất kỳ nhu cầu nào cho các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,...LIÊN HỆ chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết......................

1 Conduit Outlet Box Conduit Outlet Box
P/N: GRUE75-A
 Universal Conduit Outlet Box, Type: GRUE, (5) 3/4" Hubs (plugs include)
Diameter: 3/4 in
Material: Aluminum
 Manufacturer: 
Appleton
2 Capped conduit ebow Capped conduit ebow
Type: LBY
P/N: LBY-75
90o Female/Female shot conduit ebow
Traile size: 3/4"
Material: Aluminum
 Manufacturer: 
Appleton
3 UNL 90° Elbow Unions UNL 90° Elbow Unions
P/N: UNL50
UNL 90° Elbow Unions
 For connecting conduit to enclosure
1/2'' Male- 1/2'' Female 
Material: Aluminum
 Manufacturer: 
Appleton
4 UNF75-50NR Union UNF75-50NR Union
Manufacturer number: UNL50-75N
Part number: 263992
UF75-50NR Union, Female/Female, 3/4'' to 1/2'', Exprotion Proof, Alumium
 Manufacturer: 
Appleton
5 UNY50NR Union UNY50NR Union
Manufacturer number: UNY50NR
Part number: 28438
UNY50NR Union, Male/Female, 1/2'', Exprotion Proof, Alumium
 Manufacturer: 
Appleton
6 UNY75NR-A Union UNY75NR-A Union
Manufacturer number: UNY75NR-A
Part number: 42560
UNY50NR Union, Male/Female, 3/4'', Exprotion Proof, Alumium
 Manufacturer: 
Appleton
7 RB75-50 Reducing bushing RB75-50 Reducing bushing, 
Manufacturer number: RB75-50
Part number:22046
Threaded, steel, 3/4'' x 1/2''
 Manufacturer: 
Appleton