ABCD

ABB Vietnam, TZIDC-V18345-2020521001, Bộ định vị TZIDC-V18345-2020521001, Đại lý ABB Vietnam

 

100% USA Origin

ABB Vietnam

TZIDC-V18345-2020521001
Sofw.Rev: 3 ; Serial no.: 859718 ; Supply press: 1.4 - 6 bar
Input: Analog 4 - 20 mA; Hàng lắp ráp tại China; Bộ định vị